Rørvig Mølle
Rørvig Mølle ejes af Rørvig Naturfredningsforening, hvis formål er at "bevare, beskytte og pleje naturværdier og landskabsværdier i Rørvig-området og tillige at medvirke til bevaringen af det særlige miljø i området med dettes gamle og smukke bygninger af den oprindelige bondekultur". Formand er Bo Bræstrup, Esplanaden 14 3, 1263 København K, tlf 33 13 25 15. Årligt kontingent 70 kr.